Dokumentacija

Financijski plan i godišnji program za 2019. godinu

Preuzmite:

Financijski plan i godišnji program za 2019. godinu.docx

Zagorska stranka za Zagreb

Mi smo demokratska stranka koja okuplja motivirane pojedince koji su svojim znanjima i
kompetencijama spremni pomoći i unaprijediti kvalitetu života i rada naše zemlje.